Algemene Voorwaarden

Axell Logistics

Onder Axell Logistics vallen de volgende bedrijven:

 • Timmermans Transport B.V.
 • Timmermans Logistics B.V.
 • Timmermans Expeditie B.V.

 

Voorwaarden

De dienstverlening zal onderworpen zijn aan:

 • Voor binnenlands vervoer: de AVC condities, laatste versie;
 • Voor Internationaal vervoer: de CMR condities, laatste versie;
 • Voor opslag & logistiek: de LSV condities, laatste versie;
 • Expeditie: de Nederlandse expeditievoorwaarden, laatste versie

 

Algemeen

 • Auto‘s mogen tot maximaal 25 ton beladen worden binnen de Benelux. Rest van Europa op aanvraag. Eventuele kosten voortvloeiend uit het overbeladen van onze trailers is voor rekening van de verzender / opdrachtgever.
 • Onze tarieven zijn gebaseerd op basis van beschikbaarheid, tenzij anders overeengekomen.
 • Tarieven zijn gebaseerd op toegankelijkheid voor ons normale transportmaterieel op zowel de laadplaats als de losplaats. Kosten voor andere transportoplossingen berekenen wij 1 op 1 aan u door.
 • Het op de transportopdracht bevestigde volume, zal als minimum fungeren voor onze facturering. Indien het werkelijk te transporteren volume hoger ligt zullen wij ons factuurbedrag naar gelang aanpassen.
 • Bij het opgeven van een niet correct te transporteren volume kunnen wij de benodigde beschikbare ruimte in ons transportmaterieel niet garanderen.
 • Tarieven zijn exclusief Waddeneilandentoeslag. Deze kosten worden 1 op 1 aan u doorberekend.
 • Onvoorziene kosten die buiten de schuld van Axell Logistics zijn ontstaan zullen worden doorbelast.
 • De benodigde bescheiden en documenten dienen op het moment van afhaling gereed te zijn.

 

Bij boeking van de eerste opdracht, gaat de opdrachtgever akkoord met de “Algemene Voorwaarden 2017”

 

Toeslagen

 • Los- of laadtijd vrij:
  < 2 laadmeters: 15 minuten
  < 6 laadmeters: 30 minuten
  <10 laadmeters: 45 minuten
  >10 laadmeters: 60 minuten
 • Overschrijden los / laadtijd
 • Specifieke tijdslevering / laadtijd
 • Leveren binnen tijdsvensters (8-12 / 12-17)
 • Doorsturen naar ander cq. extra laad- of losadres
 • Vracht geweigerd
 • Retour leveren afzender
 • Annulering opdracht <24 uur voor laden
 • Zaterdagtarieven
 • Zondagtarieven
 • Toeslag ADR

 

Normering tariefberekening:

1m3

1 laadmeter

1 Europallet

1 blokpallet

Het hoogst betalende gewicht van het m3, laadmeters of werkelijk gewicht wordt berekend.

 

Doorlooptijden Benelux:

 • Uitlevering via Axell Logistics netwerk of via selectief aantal partners
 • Opdracht op dag A (24 uur voor laden)
 • Laden op dag B en uitlevering dag C of uiterlijk de dag daarna. Afleveren tot aan de deur.

 

Transit time Poland:

 

 

 

* Afhankelijk van de grootte van de deellading en vertrekdag (vooraf bespreken met onze planning)

 

Het ruilen van Europallets:

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om:

 • Palletruil op de transportopdracht duidelijk te vermelden
 • Te zorgen dat afleveradressen palletruil kunnen garanderen

 

Verantwoordelijkheden van Axell Logistics:

 • De effectieve palletruil, administratie en controle van afspraken hieromtrent  Retourpallets te controleren op kwaliteit/soort
 • Een palletbon op te maken en mee te geven en af te laten tekenen

 

Palletruil verzorgen wij voor u tegen een vergoeding van € 1 per pallet (transport- en administratieve kosten). Indien wij pallets bij de ontvanger van de goederen niet geruild krijgen zullen wij u hierover informeren en ligt de verantwoordelijkheid van de palletruil bij de opdrachtgever en ontvanger van de goederen. Voor niet geruilde europallets brengen wij € 7,50 per pallets in rekening. Ruilen van (euro-) pallets en overige emballage tussen Nederland en bestemmingen binnen Centraal Europa is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Aanpassing van de tarieven

 • Aanpassing van de tarieven volgens publicaties van de NEA telkens per 1 januari
 • Kostenwijzigingen vanwege wettelijke maatregelen leiden tot aanpassing van de tarieven.

 

Dieselolieclausule (DOT)

De aanpassingen van de transportprijs n.a.v. het stijgen / dalen van de dieselprijzen gaat in de volgende verhouding: 3 eurocent verhoging / verlaging van de gemiddelde dieselprijs van het vorige kwartaal zorgt voor een aanpassing van 1 % van de transportprijzen. Indexering geschied aan het begin van ieder kwartaal aan de hand van de actuele dieselprijs van het kwartaal en de dieselprijs bij het vaststellen van de tarieven die terug te vinden is in onze offerte.

 

Facturering en betaling

 • Het transport, de handeling en de opslag worden per week gefactureerd.
 • U ontvangt een gespecificeerde factuur met daarop de voor u geleverde diensten;
 • CMR’s en POD’s zijn verkrijgbaar op aanvraag. Deze worden niet automatisch meegestuurd met facturen
 • Reclamaties op de factuur binnen 10 dagen. Indien een reclamatie onjuist blijkt te zijn, zullen wij de behandeltijd aan u doorbelasten.
 • Reclamaties op 1 van de factuurposten mag onder geen voorwaarden invloed hebben op de betaling van de andere posten op de betreffende factuur.

 

Betalingsconditie: binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 

 

 

 

 

FTL

Groepage

Opdracht

dag A

dag A

€ 12,50 per kwartier

€ 35,00 per levering

€ 17,50 per levering

€ 50,00 incl. 25 km vrij

>25 km: + € 1,50 per km het afgesproken vrachttarief

100% van het afgesproken vrachttarief

75% van het afgesproken vrachttarief

150%

200%

5% over transportprijs (min. € 50,-- en max. € 150,--)

330 kg

1.650 kg

120 cm x 80 cm x 220 cm = 0,4 lm = 660 kg

120 cm x 100 cm x 220 cm = 0,5 lm = 825 kg

Laden

B

B/C*

Vertrek

B

B/C*

Lossen

D

D/E

Vertrekdagen

iedere werkdag

iedere werkdag*