Axell Logistics verlengt keurmerk ‘Paychecked in Transport‘

28 augustus 2019

Voor het derde jaar op rij mag Axell Logistics het keurmerk ‘Paychecked in Transport‘ voeren. PayChecked in Transport is het keurmerk voor vervoerders waarmee zij in de logistieke keten aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Kern van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is dat opdrachtgevers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet juist uitbetalen van het loon bij werknemers van hun opdrachtnemers. Door samen te werken met bedrijven die het Paychecked in Transport keurmerk hebben, zijn opdrachtgevers verzekerd dat is voldaan aan de eisen uit de WAS.

Zo worden de risico’s, die voortvloeien uit de WAS, beperkt voor opdrachtgevers die een vervoersovereenkomst voor vervoer over de weg zijn overeengekomen met een in Nederland gevestigde vervoerder. Als houder van het keurmerk is Axell Logistics gecontroleerd op het correct uitbetalen van het loon en het uitvoeren van een juiste administratie.

Kijk voor meer informatie op de site van PayChecked in Transport of neem contact op met Ad van Dooijeweert via a.vandooijeweert@axell.nl als u benieuwd bent wat Axell Logistics voor u kan betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *