Wij zijn gecertificeerd tot 2021 (alle HACCP certificaten verliezen hun geldigheid op 1 januari 2021). We hebben verschillende klanten in diverse industrieën waar we volgens de HACCP-normen warehousing uitvoeren. We willen na het vervallen van HACCP een andere kwaliteitsstandaard adopteren, die goed aansluit bij de wensen van onze klanten.

Axell Logistics voldoet aan het PayChecked keurmerk. PayChecked in Transport is het keurmerk voor vervoerders waarmee zij in de logistieke keten aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Doel van PayChecked in Transport is het beperken van risico’s, die voortvloeien uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), voor opdrachtgevers die een vervoersovereenkomst voor vervoer over de weg zijn overeengekomen met een in Nederland gevestigde vervoerder. Als houder van het keurmerk is Axell Logistics gecontroleerd op het correct uitbetalen van het loon en het uitvoeren van een juiste administratie. Kijk voor meer informatie op de site van PayChecked in Transport.