Axell Logistics w Rakoniewicach po raz kolejny otrzymał certyfikat IFS Logistics

W dniu 27 lipca 2019 w Axell Logistics odnowiliśmy certyfikat IFS Logistics dla lokalizacji Rakoniewice. Warto podkreślić, że zrobiliśmy to w trosce o bezpieczeństwo produktów żywnościowych, które znajdują się w naszych magazynach, które w bezpiecznych warunkach dostarczamy do różnych odbiorców.

Zacznijmy od początku. Jak wyglądała nasza droga do otrzymania certyfikatu, i czym w ogóle jest IFS Logistics?

IFS Logistics – to międzynarodowy standard dotyczący transportu i magazynowania, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz przejrzystości działań przez firmy dystrybucyjne w całym łańcuchu dostaw. Standard IFS Logistics dotyczy wszystkich procesów logistycznych takich, jak: magazynowanie, transport, załadunek, rozładunek. Obejmuje zarówno produkty żywnościowe (wymagające kontroli temperatury lub niewymagające chłodzenia), jak również produkty nieżywnościowe.

Przed przystąpieniem do certyfikacji należały rozważyć czy ten certyfikat jest w ogóle potrzebny?. Naszym nadrzędnym celem było zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących, dla których bezpieczeństwo i jakość produktów jest najważniejsza. Chcemy gwarantować sieciom handlowym, że jako dostawca usług logistycznych stosujemy dobre praktyki higieniczne i utrzymujemy najlepszą jakość wyrobów od nadania do dostawy danego produktu. Ale przede wszystkim chcieliśmy gwarantować ciągłe doskonalenie jakości, higieny i bezpieczeństwa produktu, a tym samym zapewnić swojemu przedsiębiorstwu bezpieczną przyszłości i możliwości stałego rozwoju i zdobywania nowych klientów.

Kolejnym krokiem było pytanie jak wdrożyć IFS? Od czego zacząć?

Poprosiliśmy jednostkę certyfikującą o wsparcie. Odbył się pierwszy Audyt wstępny oceniający stopień realizacji wymagań standardu oraz niezbędny nakład pracy, który mieliśmy ponieść.

Przypomnę, że od 2004 posiadamy certyfikat ISO 9001 a od 2008 elementy normy Haccp. Wystarczyło przeprowadzić przegląd posiadanych systemów na zgodności z wymaganiami IFS i uzupełnić o brakujące elementy.

Przygotowania rozpoczęliśmy od podstawowych wymagań czyli:

  1. odpowiedzialności wyższego kierownictwa (polityka firmy, struktura organizacyjna, orientacja na klienta, przegląd zarządzania),
  2. system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu (zarządzanie bezpieczeństwem produktu, zarządzanie ryzykiem, powołaliśmy zespół HACCP, opracowaliśmy Księgę zarządzania systemem HACCP, wprowadziliśmy nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów),
  3. przejrzeliśmy system zarządzania własnymi zasobami (szkolenia personelu, komunikacja, higiena personelu, zaplecze i wyposażenie socjalne),
  4. analizowaliśmy realizację usług (ogólne wymagania dla przechowywania oraz transportu, przeglądaliśmy umowy z dostawcami dotyczące transportu materiałów, identyfikowalność, konserwacje i naprawy, klimatyzacja, wentylacja, utrzymanie higieny),
  5. wprowadziliśmy pomiary, analizy i ulepszenia (audyty wewnętrzne, kontrola na miejscu, kalibracja, kontrola urządzeń pomiarowych, proces wycofanie z rynku, działania korygujące),
  6. bezpieczeństwo personelu i odwiedzających.

Następnie skupiliśmy się na szczegółowych wymaganiach w zakresie przechowywania i dystrybucji: wymagania konstrukcyjne, wyposażenie, ochrona przed szkodnikami, przyjęcie towaru i przechowywanie, usuwanie odpadów, serwis usług magazynowych.

Potem przyszła kolej na szczegółowe wymagania w zakresie transportu: zarządzanie higieną środków transportu, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zapasami (FIFO), zachowanie identyfikowalności, utrzymanie czystości, nadzorowanie warunków temperaturowych.

Kolejne kilka miesięcy pracowaliśmy w oparciu a wdrożone zmiany, aż nadszedł moment kiedy wiedzieliśmy, że wszystko zostało wdrożone i że jesteśmy gotowi do poświadczenia naszych zmagań i pracy, gotowi na uwieńczenie naszych starań certyfikatem IFS Logistics.

Czerwiec 2018 roku, piękny słoneczny dzień, dzień Certyfikacji, wszyscy byliśmy bardzo poddenerwowani i podekscytowani, w końcu to pierwszy raz, ta niepewność o co zapytają? czy wszystko hula zgodnie z wymaganiami, czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? Godzina 9.00 przyjeżdża Pani Izabella, pewnym krokiem z przeszywającym spojrzeniem, powędrowała wprost do magazynu. Zaczęło się….. Po całym dniu audytowana dostaliśmy wiadomość, że spełniamy wymagania, że sprostaliśmy i otrzymamy certyfikat.

Warto pamiętać, że certyfikat to ważny dokument ale najważniejsze w tym wszystkim jest utrzymanie wdrożonych standardów. Częstotliwość przeprowadzania audytów w zakresie standardu IFS Logistics wynosi raz w roku. Tak więc do usłyszenia za rok, z pewnością kolejny raz będziemy chcieli udowodnić, że standard IFS jest przez nas utrzymany.

Monika Sokalla

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *