W naszych relacjach z klientami koncentrujemy się na skutecznej współpracy, szukając nieustannie możliwości doskonalenia i komunikowania się ze sobą wzajemnie. Dla nas, jako spółki rodzinnej, jest to część naszego DNA. Jesteśmy nie tylko dostawcą, ale też partnerem biznesowym. Jest to wartość dodana naszych pracowników i usług logistycznych: nasza organizacja jest nakierowana na osiąganie zrównoważonych wyników. Wierzymy, że możliwość świadczenia zadowalających usług dla naszych klientów jest fundamentem naszej firmy. Nasz cel jest taki sam jak cel naszych pracowników i klientów: dodawanie wartości.
Axell Logistics & Axell Employment.

Nasze główne wartości

Zawsze dokładamy wszelkich starań, by uzyskiwać jak najlepsze wyniki. Aby to osiągnąć, wszyscy nasi profesjonaliści mają te same wspólne główne wartości. Wyrażamy to zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Ludzie w centrum zainteresowania
W Grupie Axell wszystkich traktujemy poważnie. Naszych klientów, a także naszych pracowników, partnerów i dostawców. Wszyscy są równi i zasługują na wysłuchanie. Gdy to konieczne, rozmawiamy ze sobą o naszych umowach i obowiązkach.

Rozwiązanie
Najlepsze rozwiązania nie są zawsze oczywiste. Czasami niełatwo je zobaczyć na powierzchni lub przyczyna jest głębsza, niż pierwotnie myślano. Uważamy, że naszym zadaniem jest wykorzystywanie naszych usług, ludzi i wiedzy w sposób, który faktycznie wprowadza zmiany strukturalne. Ponadto nie obawiamy się sięgać poza własne struktury.

Transparentność
Jasność i otwartość stanowią podstawę dobrych relacji. Zarządzanie oczekiwaniami, dokładne komunikowanie się i ufanie swoim wzajemnym umiejętnościom umacnia zarządzanie, pracowników i naszych klientów.

Siła
Siła bezproblemowo zarządzanej organizacji to swoboda szybkiego i łatwego podejmowania decyzji. Jeżeli istnieje rozwiązanie logiczne, po prostu z niego skorzystamy. Pracujemy ciężko i zawsze mamy krytyczne i pozytywne nastawienie. Dzięki temu jesteśmy bardzo kompetentni i skoncentrowani.

Przedsiębiorczość
Nieodzowna w każdej organizacji: przedsiębiorczość i chęć dalszego doskonalenia. Dzięki kreatywności i odwadze bez wahania stawiamy czoła największym wyzwaniom.

Zrównoważony rozwój
Koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju w najszerszym rozumieniu tego słowa. Począwszy od oszczędności dla środowiska, po realizację długoterminowej współpracy i procesów optymalizacji, jakie będą aktualne przez dłuższy czas. Ponadto dokładamy starań, by zminimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Okazujemy to poprzez:
• Nasze inwestycje w zaawansowane systemy planowania, aby w sposób optymalny wykorzystywać naszą flotę
• Koncentrowanie się na nowych technologiach i zrównoważonych alternatywach, takich jak korzystanie z dłuższych i cięższych zestawów pojazdów ciężarowych oraz wprowadzanie eurostandardów dla naszych ciężarówek
• Ambitne standardy dotyczące oszczędzania energii w naszych centrach logistycznych, w tym stosowanie paneli słonecznych